Historisk arkiv

Ny liberalisert bokavtale fra 1. mai 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 62/2004
Dato: 15.12.04
Kontaktpersoner: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland tlf. 22 24 46 15/91 69 10 14 eller informasjonsrådgiver Kirsten Engelmann Scheie, tlf. 22 24 46 58/93 44 86 73

Ny liberalisert bokavtale fra 1. mai 2005

Statsråd Morten Andreas Meyer hadde i går dialog med representanter for Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforeningen. Resultatet av samtalene er at dagens bokavtale forlenges frem til 1. mai 2005.

Den nye liberaliserte bokavtalen vil tre i kraft fra samme dato og ikke 1. januar 2006 som tidligere varslet. Dette betyr også at bokbransjen nå får fire måneder til å forberede seg på at alle salgskanaler får de samme rabattmulighetene fra 1. mai 2005.

Fra 1.1.2006 vil fastprissystemet og bokhandlernes monopol på å selge skolebøker til videregående skole opphøre. Dette gjelder også fag- og lærebøker til universitet og høgskolesektoren. Fra 1.7.2006 vil fastprissystemet og bokhandlernes monopol på å selge skolebøker til grunnskolen opphøre.


Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker er sendt ut på høring med høringsfrist 17. mars 2005.