Historisk arkiv

Forenklingskanalen — En ny "tipsnettside" for bedriftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nå skal de bli enklere for bedriftene å si klart i fra til byråkratene om regler som forsurer deres hverdag. Næringsminister Børge Brende lanserer en tipsnettside med navn Forenklingskanalen.nofor bedriftene. Ved å krysse av på et enkelt skjema på Internett kan du tipse om problemer du har med regelverket og håndteringen av dem. (15.11.04)

Forenklingskanalen – En ny "tipsnettside" for bedriftene

Næringsminister Børge Brende oppretter Forenklingskanalen. Det er en nettside hvor næringslivet ubyråkratisk kan gi gode tips om hvordan gjøre regler og lover enklere og mer brukervennlige. Brende oppfordrer næringslivet til å bruke Forenklingskanalen.no hyppig.

Den første bedriften som fikk prøve den nye kanalen var Datavett på Lysaker utenfor Oslo. Daglig leder Morten Yndesdal og næringsminister Børge Brende sitter sammen foran PC-en og tester ut den nye Forenklingskanalen. Yndesdal krysser enkelt av på hva som er hans problem.

- Endelig er det et sted hvor jeg enkelt kan melde fra om mine utfordringer, sier han. Dette er veldig positivt.

Datavett driver med kursvirksomhet og importerer kursmateriale fra utlandet. Da blir momsregelverket komplisert.

Siden 1998 har skjemabelastingen på bedriftene gått ned med 15% , men bedriftene bruker i gjennomsnitt fortsatt 35 timer i året. Målet er å få ned antall timer.

- Denne tiden skal heller brukes til verdiskaping, og ikke til irritasjon, sier Brende

Departementet har en god dialog med næringsorganisasjonene, men vi har ikke hatt samme suksess når det gjelder gode innspill direkte fra bedriftene.

For å kunne gjøre en god jobb i arbeidet med forenkling og tilrettelegging for næringslivet, trenger Nærings- og handelsdepartementet en dialog med brukerne av regelverkene. Forenklingskanalen.no er et talerør som næringslivet kan bruke for å gi informasjon om problemer fra bedriftenes hverdag.

Yndesdal fortsetter å krysse av på skjemaet og Brende kommenterer: - Jeg håper at mange bedrifter vil gjøre det du gjør akkurat nå, gi oss mange tips slik at vi kan minske deres "byråkratiske papirmølle".

Forenklingskanalen ligger på Nærings- og handelsdepartementets nettsider www.nhd.no.

- All informasjon som mottas gjennom Forenklingskanalen.no vil bli gjennomgått og analysert. Man kan ikke love en umiddelbar løsning på alle problemer, men vi vil regelmessig gi informasjon om hvilke problemer som rapporteres og hvordan vi arbeider for å løse disse, sier Brende.

-Jeg har stor tro på Forenklingskanalen som et enkelt og ubyråkratisk alternativ for å innhente informasjon som vi kan arbeide videre med, avslutter næringsministeren.


Daglig leder Morten Yndesdal (Datavett) og næringsminister Børge Brende tester ut forenklingskanalen.no.