Historisk arkiv

Ny underdirektør i Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 20/02
Dato: 01.03.2002

Kontaktperson: Ingvild Haug, 22 24 61 07

Ny underdirektør i Olje- og energidepartementet

I statsråd i dag vart seniorrådgjevar Mette Karine Gravdahl Agerup utnemnd til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Mette Karine Gravdahl Agerup (47 år) er cand. jur. frå Universitetet i Oslo frå 1980. Ho har vore tilsett i Olje- og energidepartementet sidan 1990.

Agerup skal gjere teneste som nestleiar i Petroleumsjuridisk seksjon i Petroleumsavdelinga.