Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Hjemfallsutvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I statsråd er det nedsatt et bredt sammensatt offentlig utredningsutvalg for å vurdere den fremtidige hjemfallsordningen for vannkraftverk. Utvalget skal avgi utredningen høsten 2004. (04.04.03)

Pressemelding

Nr.: 34/03
Dato: 04.04.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Hjemfallsutvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd

I statsråd er det nedsatt et bredt sammensatt offentlig utredningsutvalg for å vurdere den fremtidige hjemfallsordningen for vannkraftverk. Utvalget skal avgi utredningen høsten 2004.

- Det offentlige utredningsutvalget skal foreta en grundig gjennomgang av alle de ulike forslagene om hjemfallsordningen som har fremkommet den senere tid, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. Ordningen med at staten overtar vannkraftanleggene uten vederlag etter konsesjonsperioden har stått sentralt i den nasjonale disponering av vannkraftressursene våre.

I utredningen av hjemfallsordningen skal utvalget vurdere sentrale spørsmål som langsiktig nasjonal styring og kontroll med vannkraftressursene, verdiskaping og ressursbruk i kraftsektoren. Utvalget skal utrede virkningene av å tildele andeler av hjemfalte vannkraft-anlegg eller verdien av dem til vertskommunene. Utvalget skal behandle spørsmål som berører forholdet til det rettslige rammeverk. Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser, så som EØS-avtalen, står her sentralt.

Utvalget er slik sammensatt:
Tore Vestbakke, Kristiansand, advokat, leder
Per Håkon Høisveen, Oslo, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet
Frode Karlsen, Bergen, avdelingsdirektør, Finansdepartementet
Elena Bråten, Oslo, rådgiver, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Hans Olav Felix, Oslo, forbundsleder, Landsorganisasjonen i Norge
Caroline Lund, Oslo, advokat, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Gunnar Martinsen, Ringsaker, advokat, Energibedriftenes landsforening
Kristine Ryssdal, Oslo, advokat, Prosessindustriens Landsforening
Merethe Storødegård, Stjørdal, fylkesordfører, Samarbeidande kraftfylke
Britt S. Nordlund, Harstad, fylkesvaraordfører, Kommunenes Sentralforbund
Johan Fr. Remmen, Oslo, advokat
Lars Sørgard, Bergen, professor

Til toppen