Historisk arkiv

Tilbud om utvinningstillatelser i Nordsjøtildelingene 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 9 selskaper om utvinningstillatelser i Nordsjøen. (27.03.03)

Pressemelding

Nr.: 32/03
Dato: 27.03.2003

Kontaktperson: Lars Nermoen

Tilbud om utvinningstillatelser i Nordsjøtildelingene 2002

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 9 selskaper om utvinningstillatelser i Nordsjøen. Selskapene vil få tilbud om eierandeler i til sammen 15 blokker eller deler av blokker. I tillegg til utvinningstillatelsene tilbudt i Nordsjøtildelingene 2002 får Pertra, etter søknad om tilleggsareal til sin Varg-tillatelse, tilbud om en utvinningstillatelse.

- Nordsjøtildelingene 2002 er et viktig ledd i den langsiktige ressurs-forvaltningen i modne deler av kontinentalsokkelen. Tildelingene er en god kombinasjon av tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser og tillatelser hvor selskapene vil utforske nye muligheter. Det er også en spennende blanding av forholdsvis nye aktører og etablerte selskaper. I lys av dette er jeg godt fornøyd med tildelingsbildet for Nordsjøtildelingene 2002, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Nordsjøtildelingene 2002 ble lyst ut 28. oktober 2002 med søknadsfrist 28. januar 2003.

Det vil bli tilbudt 11 utvinningstillatelser inkludert tilleggstildelingen til Pertra.

Følgende selskaper vil bli tilbudt operatørskap (antall står i parentes): Norsk Hydro (2), ExxonMobil (2), Dong (2), Statoil (1), Norsk Agip (1), DNO (1), Pertra (1) og RWE Dea (1).

Følgende selskap vil bli tilbudt eierandeler (antall står i parentes): Paladin (3), Statoil (3), RWE Dea (1), Norsk Hydro (1), Norsk Agip (1), OER (1), DNO (1) og ExxonMobil (1).

Selskapene som får tilbud om utvinningstillatelser i Nordsjøtildelingene 2002 er selskaper som viser at de er villig til å satse på Nordsjøen og som på en kreativ måte vil kunne bidra til videreutvikle denne delen av kontinental-sokkelen, sier statsråd Steensnæs.

Kart (i pdf format)

Nordsjøtildelingene 2002:

Blokker eller deler av blokker

Selskap

Andel (%)

35/6 og 35/9

ExxonMobil (Operatør)

100

4/1 og 4/2

Dong (Operatør)
Paladin
Statoil

40
30
30

3/7 (del)

Dong (Operatør)
Paladin

70
30

35/7 (del)

RWE Dea (Operatør)
Norsk Hydro

55
45

31/4 (del)

Norsk Hydro (Operatør)
Paladin
ExxonMobil
SDØE
Statoil
Norsk Agip
OER

20
20
16,3434
14,2567
12,7
12,2575
4,4424

6/3 og 15/12 (del)

DNO (Operatør)

100

35/4 og 35/5

Norsk Hydro (Operatør)
RWE Dea

55
45

25/10 (del)

Statoil (Operatør)
DNO

80
20

25/7 (del)

ExxonMobil (Operatør)

100

34/12, 35/10 og 35/7 (del)

Norsk Agip (Operatør)
Statoil

60
40

15/12 (del)

Pertra (Operatør)
SDØE

70
30