Historisk arkiv

Utbygging av Oseberg Sør J struktur er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utbyggingen vil føre til økt oljeproduksjon fra Oseberg Sør i årene som kommer og utnytte ledig produksjonskapasitet i Oseberg-området. (15.05.03)

Pressemelding

Nr.: 54/03
Dato: 15.05.03

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Utbygging av Oseberg Sør J struktur er godkjent

Regjeringen godkjente i statsråd 15. mai plan for utbygging og drift av Oseberg Sør J struktur. Utbyggingen vil føre til økt oljeproduksjon fra Oseberg Sør i årene som kommer og utnytte ledig produksjonskapasitet i Oseberg-området.

Utbygging av Oseberg Sør J struktur er et godt eksempel på videreutvikling av modne områder på norsk sokkel. Oseberg-området er i dag i en moden fase med etablert infrastruktur og avtakende oljeproduksjon. Samtidig er det en rekke interessante prosjekter i nærheten av den eksisterende infrastrukturen. Oseberg Sør J struktur er et slikt prosjekt, og det første blant flere liknende prosjekter som forventes utbygd i Oseberg-området.

Oseberg Sør J struktur skal bygges ut med en undervannsinstallasjon knyttet til Oseberg Sør-plattformen. Investeringene i utbyggingen er av operatøren anslått til 1,4 mrd. kroner. Produksjonen fra feltet er ventet å starte i oktober 2004 og vil nå en platåproduksjon på 21 000 fat per dag. De forventede utvinnbare reservene er beregnet til 3,8 mill. Sm 3> olje og 0,49 mill. Sm 3 >gass. Oseberg Sør J struktur har en kort produksjonsprofil, men operatøren Norsk Hydro Produksjon as ser et oppsidepotensial for ytterligere produksjon fra ressurser som ligger nær J-strukturen.

- Utbygging av Oseberg Sør J struktur vil både føre til utvinning av mer ressurser i Oseberg-området og til bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Prosjektet ivaretar miljø- og fiskerihensyn på en fullt ut akseptabel måte og har en robust økonomi.Utbygging av Oseberg Sør J struktur er god ressursforvaltning, og gjennomføring av denne typen prosjekter er en forutsetning for å nå den langsiktige utviklingsbanen for norsk petroleumsvirksomhet, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.