Historisk arkiv

Regjeringsavtale om russisk-norsk samarbeid på post- og teleområdet undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Russlands kommunikasjonsminister Leonid Reiman og samferdselsminister Torild Skogsholm har i dag, på vegne av de to lands regjeringer, undertegnet en russisk-norsk rammeavtale om samarbeid på post- og teleområdet (12.11.02)

Pressemelding

Nr.: 140/02
Dato: 12.11.02

Regjeringsavtale om russisk-norsk samarbeid på post- og teleområdet undertegnet

Russisk-norsk post- og teleavtale undertegnesRusslands kommunikasjonsminister Leonid Reiman og samferdselsminister Torild Skogsholm har i dag, på vegne av de to lands regjeringer, undertegnet en russisk-norsk rammeavtale om samarbeid på post- og teleområdet. Undertegningen skjedde i forbindelse med at Russlands president Vladimir Putin er på offisielt besøk i Norge.

Avtalen er en rammeavtale mellom de to stater og samarbeidet vil foregå mellom Kommunikasjonsdepartementet i Russland og Samferdselsdepartementet i Norge. Det legges opp til at konkrete prosjekter og samarbeid mellom statene skal nedfelles i egne underavtaler.

Rammeavtalen er en oppfølging av avtalen om samarbeid på departementsnivå som ble inngått i juni 2001. Siden den forrige avtalen ble undertegnet, er det blant annet avholdt to seminarer, ett i Moskva og ett i Oslo, om post- og telespørsmål.

- Avtalen om russisk-norsk samarbeid på post- og teleområdet er viktig for å utvikle og utdype et gjensidig fruktbart samarbeid mellom de to stater på disse områdene. Dette har blant annet stor betydning for russisk-norsk næringslivssamarbeid, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med undertegning av avtalen.

Avtalen legger til rette for å sikre og forbedre postgangen mellom de to landene og fremme utviklingen av ulike former for teletjenester. Videre skal avtalepartene fremme økonomisk, industrielt, vitenskapelig og teknisk samarbeid mellom offentlige institusjoner og regionale organer når det gjelder bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Avtalen legger også til rette for samarbeid på IT-området når det gjelder bruk av IT i helsevesenet, og bruk av data i utdanningsinstitusjoner og utvikling av systemer for fjernundervisning.

Til red:
Avtaleteksten er vedlagt