Historisk arkiv

Brudd på vegtrafikklovgivning: Økte satser for forenklet forelegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Satsene for forenklet forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. januar 2004. (05.12.03)

Pressemelding

Nr.: 137/03
Dato: 05.12.03

Brudd på vegtrafikklovgivningen: Økte satser for forenklet forelegg

De fleste av satsene for forenklet forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. januar 2004. Økningen er et ledd i arbeidet for å styrke trafikksikkerheten. Endringen i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker ble vedtatt i statsråd i dag.

Satsene for forenklet forelegg ble sist endret med virkning fra 1. januar 2003. De nye satsene er utformet i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet og Statens vegvesen.

Bøtesatser – fra 1. januar 2004

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1100 kroner

1200 kroner

15 km/t

1800 kroner

2200 kroner

20 km/t

2500 kroner

3200 kroner

25 km/t

4000 kroner

5000 kroner

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1000 kroner

1200 kroner

15 km/t

1700 kroner

2000 kroner

20 km/t

2300 kroner

2800 kroner

25 km/t

3000 kroner

3800 kroner

30 km/t

4000 kroner

5000 kroner

35 km/t

5000 kroner

6000 kroner

Kjøring på rødt lys:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3500 kroner

4000 kroner

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3000 kroner

3200 kroner

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

2000 kroner

2500 kroner

Ulovlig forbikjøring:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3500 kroner

4000 kroner

Brudd på vikepliktsregler:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3500 kroner

4000 kroner

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

1000 kroner

1500 kroner

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”):

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3000 kroner

3200 kroner

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

1500 kroner

1500 kroner

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

3000 kroner

3000 kroner

Kjøring på motorveg med traktor som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring på motorveg med moped:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

1000 kroner

1000 kroner

Kjøring med sykkel mot “rødt lys”, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorveg:

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

500 kroner

700 kroner

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon):

Dagens sats

sats fra 1. januar 2004

500 kroner

1000 kroner

For ytterligere opplysninger, se: Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes i samsvar med vedlagte forslag

Forskriften vil også etter hvert bli lagt ut på Lovdatas nettsider: www.lovdata.no