Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet: Torstein Losnedahl - underdirektør i Post- og teleseksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Torstein Losnedahl, Drammen, er i statsråd i dag utnevnt til underdirektør i Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet. (18.06.04)

Pressemelding

Nr.: 75/04
Dato: 18.06.04

Samferdselsdepartementet: Torstein Losnedahl – underdirektør i Post- og teleseksjonen

Torstein Losnedahl, Drammen, er i statsråd i dag utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet, hvor han skal arbeide i Post- og teleseksjonen.

Han er 36 år og utdannet cand.jur. i 1994 fra Universitetet i Bergen. Torstein Losnedahl var i perioden 1995-1996 tilsatt som juridisk førstekonsulent hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. I tiden 1996-1999 var han tilsatt som juridisk førstekonsulent i Barne- og familiedepartementet. Siden 1999 har Losnedahl vært tilsatt i Samferdselsdepartementet som rådgiver og seniorrådgiver, og siden juli 2003 har han vært konstituert i stillingen som underdirektør i Post- og teleseksjonen.

---------------

Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet har ansvaret for saker som gjelder rammevilkår for post- og televirksomhet, lov- og forskriftsarbeid og konsesjoner etter post- og telelovgivningen.

Seksjonen har dessuten ansvaret for etatsstyring av Post- og teletilsynet og statens eierinteresser i Posten Norge AS. Seksjonen arbeider også med forskning og utvikling innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi og internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.