Historisk arkiv

Thorhild Widvey ny statssekretær i Fiskeridepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 102/2002
Dato: 14. juni 2002

Thorhild Widvey ny statssekretær
i Fiskeridepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt tidligere stortingsrepresentant Thorhild Widvey (45), for tiden London, til statssekretær i Fiskeridepartementet. Hun etterfølger Solveig Strand, som etter søknad fikk avskjed i nåde i statsråd 7. juni.

Thorhild Widvey er opprinnelig fra Karmøy i Rogaland, og er utdannet ved Idrætshøjskolen i Århus i 1976. Hun var representant for Høyre i Rogaland på Stortinget 1989-1997, og var vararepresentant i perioden 1985-1989. Widvey har vært idrettsleder ved HVPU-institusjon 1976-1982 og 1986, prosjektleder i Karmøy kommune 1983-1985 og markedskonsulent ved Rica-hotellene i Haugesund 1987-1989. Hun var medlem av Karmøy kommunestyre 1979-1983, og medlem av Karmøy formannskap 1987-1989.

Listen over statssekretærer ser etter dette ut som nedenfor. Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og venstre (V).


Statsministerens kontor:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

Utenriksdepartementet:
Kim Traavik (H)
Elsbeth Sande Tronstad (H)
Vidar Helgesen (H)

Finansdepartementet:
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Knut Arild Hareide (KrF)

Kultur- og kirkedepartementet:
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

Landbruksdepartementet:
Leif Helge Kongshaug (V)

Justis- og politidepartementet:
Jørn Holme (V)
Rita Sletner (V)

Helsedepartementet:
Kristin Ravnanger (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
Olav Kjørven (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Brit Skjelbred (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Odd Anders With (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

Fiskeridepartementet:
Thorhild Widvey (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Lars Arne Ryssdal (H)
Christine Benedichte Meyer (H)

Sosialdepartementet:
Osmund Kaldheim (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
Helle Hammer (H)
Oluf Ulseth (H)

Samferdselsdepartementet:
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Kristin Ørmen Johnsen (H)
Morten Andreas Meyer (H)
Anders Johan Henrik Eira (H)

Forsvarsdepartementet:
Gunnar Heløe (H)

Miljøverndepartementet:
André Støylen (H)