Historisk arkiv

Lars Sponheim settestatsråd for Victor D. Norman

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 92/2003
Dato: 27. juni 2003

Lars Sponheim settestatsråd for Victor D. Norman


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Lars Sponheim som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman. Oppnevnelsen gjelder ved behandling av saker der statsråd Norman på grunn av sin tilknytning til Umoe gruppen er inhabil eller ikke ønsker å behandle fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan som ansvarlig for konkurranselovgivningen få til behandling saker som danner grunnlag for å treffe avgjørelser som vil få konsekvenser for Umoe gruppen. Statsråd Norman er en nær venn av Umoe gruppens dominerende eier Jens Ulltveit-Moe og har vært styremedlem i Umoe AS frem til han tiltrådte som statsråd 19. oktober 2001.