Historisk arkiv

Skifte av statssekretær i KRD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 137/2003
Dato: 17. oktober 2003

Skifte av statssekretær
i Kommunal- og regionaldepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt kommunalråd Frank Jenssen (34), Trondheim, til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet fra 20. oktober 2003. Samtidig har statssekretær Morten Andreas Meyer etter søknad fått avskjed i nåde fra samme embete fra 27. oktober.

Frank Jenssen kommer fra stillingen som kommunalråd i Trondheim. Han har eksamener i samfunnsfag fra NTNU i Trondheim. Han har vært fast medlem av Trondheim bystyre siden 1992, og har vært politisk rådgiver for ordføreren i Trondheim og informasjonssjef i Høyres Hovedorganisasjon. Han er leder av Sør-Trøndelag Høyre.

Listen over statssekretærer ser fra 27. oktober 2003 ut som nedenfor. Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og venstre (V).


Statsministerens kontor:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

Utenriksdepartementet:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Thorhild Widwey (H)

Finansdepartementet:
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Harald Solberg (KrF)

Kultur- og kirkedepartementet:
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

Landbruksdepartementet:
Leif Helge Kongshaug (V)

Justis- og politidepartementet:
Jørn Holme (V)
Rita Sletner (V)

Helsedepartementet:
Kristin Ravnanger (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
Olav Kjørven (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Brit Skjelbred (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Hans Olav Syversen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

Fiskeridepartementet:
Janne Johnsen (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Lars Arne Ryssdal (H)
Osmund Kaldheim (H)

Sosialdepartementet:
Jan Otto Risebrobakken (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
Helle Hammer (H)
Oluf Ulseth (H)

Samferdselsdepartementet:
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Kristin Ørmen Johnsen (H)
Anders Johan Henrik Eira (H)
Frank Jenssen (H)

Forsvarsdepartementet:
Gunnar Heløe (H)

Miljøverndepartementet:
Lars Jacob Hiim (H)