Historisk arkiv

Laila Dåvøy settestatsråd for Kristin Clemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Laila Dåvøy som settestatsråd for statsråd Kristin Clemet. Beslutningen gjelder oppnevning av medlemmer til styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). (23.1.04)

Pressemelding

Nr.: 11/2004
Dato: 23. januar 2004

Laila Dåvøy settestatsråd
for Kristin Clemet


Kronprinsregenten har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Laila Dåvøy som settestatsråd for statsråd Kristin Clemet. Beslutningen gjelder oppnevning av medlemmer til styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Årsaken til oppnevningen av settestatsråd i saken, er at statsråd Clemet anses å være inhabil, da hun som samboer med Michael Tetzschner har en nær personlig tilknytning til Berit Tetzschner som mulig kandidat til styret i NOKUT.

Saken vil bli forberedt av embetsverket i Utdannings- og forskningsdepartementet.