Historisk arkiv

Ansvar for risiko- og krisekommunikasjon og kriseinformasjonsenhet overføres til Justisdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 129/2005
Dato: 1. juli 2005

Ansvar for risiko- og krisekommunikasjon og kriseinformasjonsenhet overføres til Justisdepartementet

Kongen har i statsråd i dag besluttet at ansvaret for risiko- og krisekommunikasjon, og ansvaret for Regjeringens kriseinformasjonsenhet (Kriseinfo) overføres fra Moderniseringsdepartementet til Justis- og politidepartementet fra 1. juli 2005.

Moderniseringsdepartementet ivaretar per i dag funksjonen som sekretariat for kriseinformasjonsenheten. Denne funksjonen blir overført til Justis- og politidepartementet fra 1. juli 2005.

En ny krisestøtteenhet i Justis- og politidepartementet skal styrke departementets pådriverrolle overfor departementene i beredskapsarbeidet. Det arbeides for at denne støtteenheten skal være etablert 1. januar 2006. Kriseinfo avvikles fra samme tidspunkt.