Historisk arkiv

Steforeldre kan få omsorgspenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen vil åpne for at steforeldre kan få omsorgspenger ved barns sykdom. Dette bringer folketrygdloven mer i samsvar med omsorgssituasjonen i dagens familier (07.03.03).

Pressemelding

Nr.: 8
Dato: 07.03.2003

Steforeldre kan få omsorgspenger

Regjeringen vil åpne for at steforeldre kan få omsorgspenger ved barns sykdom. Dette bringer folketrygdloven mer i samsvar med omsorgssituasjonen i dagens familier.

Forslaget åpner blant annet for at foreldre som er alene om foreldreansvaret og har dobbel kvote med omsorgspenger, kan få overføre deler av rettighetene til ektefelle, partner eller samboer. Forslaget innebærer også en styrking av samværsberettigedes rettigheter etter samlivsbrudd, fordi regjeringen ønsker å gi selvstendig rett til omsorgspenger til begge foreldrene.

Forslaget gjelder:

  • selvstendig rett til omsorgspenger for samværsberettiget arbeidstaker
  • mulighet for overføring av stønadsdager til ny ektefelle/samboer
  • innføring av omsorgspengerettigheter til fosterforeldre
  • rett til omsorgspenger ved undersøkelse og kontroll av barn i forbindelse med oppfølging av sykdom

I dag følger omsorgspengerettighetene ved barns sykdom foreldreansvaret, slik at flere omsorgspersoner som bor sammen med og har daglig omsorg for barn, faller utenfor ordningen. Dette gjelder for eksempel fosterforeldre og personer som lever sammen med mor eller far.

Omsorgspenger i inntil ti dager betales av arbeidsgiver.

Forslaget er nå til høring hos arbeidslivets parter.

Lenke til høringsnotatet

Kontaktperson: Rådgiver Olaug Kristine Bakke, tlf. 22 24 86 36