Historisk arkiv

Norge oppfordrer Israel til å stanse aksjonene i Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Vidar Helgesen uttrykker sterk bekymring over kampene mellom Israels militære og palestinske militante grupper i Gaza den siste uken, og de store tapene av menneskeliv som disse har medført (19.05.04)

Pressemelding

Nr.: 56/04
Dato: 18.05.2004

Norge oppfordrer Israel til å stanse aksjonene i Gaza

Statssekretær Vidar Helgesen uttrykker sterk bekymring over kampene mellom Israels militære og palestinske militante grupper i Gaza den siste uken, og de store tapene av menneskeliv som disse har medført.

- Vi har forståelse for Israels behov for å forsvare seg mot terrorister. Norge har gjentatte ganger krevet at Den palestinske myndigheten må gjøre sitt ytterste for å bekjempe palestinsk terrorisme. Dette rettferdiggjør imidlertid ikke den type aksjoner som Israel nå gjennomfører i tett befolkede områder i Gaza. Israel må umiddelbart stanse disse aksjonene. Den omfattende rivingen av palestinske hus er etter norsk syn i strid med internasjonal rett, sier Helgesen.

- Israel og Den palestinske myndigheten må nå gjøre sitt ytterste for å roe ned situasjonen. Partene må komme over i et mer konstruktivt spor og fokusere på iverksettelsen av veikartet, i tråd med Kvartettens anbefalinger, avslutter statssekretær Vidar Helgesen .