Historisk arkiv

Henrik Bull ny norsk dommer ved Efta-domstolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 101/05
Dato: 30.06.2005

Henrik Bull ny norsk dommer ved Efta-domstolen

Dr. juris. Henrik Bull er oppnevnt som ny norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Bull tiltrer stillingen 1. januar 2006. Han etterfølger Per Tresselt som har vært norsk dommer ved domstolen siden 1. januar 2000.

EFTA-domstolen har til oppgave å løse tvister og avsi rådgivende uttalelser vedrørende fortolkningen EØS-avtalen for Norge, Island og Liechtenstein og har en lignende funksjon som EF-domstolen har for EUs medlemsland.

Henrik Bull er i dag direktør for Senter for europarett ved Universitet i Oslo. Han var lovrådgiver i Justisdepartementet fra 1988 til 1996, og har siden vært tilknyttet Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo som forsker og senere som førsteamanuensis. Bull tok doktorgrad om EØS-avtalen og finansielle tjenester i 2002.