Historisk arkiv

Stortingsmelding om fyrstasjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Økt sikkerhet og effektiv sjøtransport er viktige stikkord i stortingsmeldingen om fyrstasjonene som regjeringen nå legger fram. Elektroniske navigasjonshjelpemidler får stadig større betydning for sikkerhet og kommunikasjon innen sjøtrafikken. Det gjelder systemer for satelittnavigasjon, elektroniske kart og maritim IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Likevel vil det fortsatt være behov for en rekke konvensjonelle navigasjonshjelpemidler, som fyr, fyrlykter og merker. (16.03.01) Les stortingsmeldingen

Pressemelding

Nr.: 23/2001
Dato: 16.03.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 22 24 64 37 / 91 54 42 35

Stortingsmelding om fyrstasjonene

Økt sikkerhet og effektiv sjøtransport er viktige stikkord i stortingsmeldingen om fyrstasjonene som regjeringen nå legger fram. Elektroniske navigasjonshjelpemidler får stadig større betydning for sikkerhet og kommunikasjon innen sjøtrafikken. Det gjelder systemer for satelittnavigasjon, elektroniske kart og maritim IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Likevel vil det fortsatt være behov for en rekke konvensjonelle navigasjonshjelpemidler, som fyr, fyrlykter og merker.

Alle installasjoner som gir lys eller elektroniske signaler er automatiserte, og fyrtjenesten kan derfor drives forsvarlig uten bemanning. Likevel er det i dag 31 bemannede fyrstasjoner langs norskekysten, og de legger beslag på rundt 20 prosent av midlene som samlet bevilges til fyrtjenesten. I lys av den tekniske utviklingen på navigasjonsområdet og vedlikeholdssituasjonen i fyrtjenesten, foreslår regjeringen gradvis å avbemanne samtlige fyrstasjoner.

Det er i dag et stort, udekket vedlikeholdsbehov innen fyr- og merketjenesten. En god del av dagens mannskap ved fyrstasjonene vil få tilbud om å arbeide på dette feltet. Det vil bety en vesentlig styrking av Kystverkets vedlikeholdskapasitet.

Det legges opp til at fyrstasjoner som ikke har navigasjonsmessig betydning overføres til andre. Fyrstasjonene har ofte en unik beliggenhet og er attraktive kulturminner, og i stortingsmeldingen understreker regjeringen at allmennhetens interesser bør sikres ved salg av fyrstasjoner. Regjeringen går inn for at statlige institusjoner fortsatt skal ha førsteprioritet ved salg, deretter følger kommunale og fylkeskommunale institusjoner og foreninger med allmennyttige formål. Bare som et siste alternativ kan fyrstasjoner selges til private.

Riksantikvaren utarbeidet i 1997 en nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Til sammen er 84 fyrstasjoner og fem klokketårn foreslått fredet. Som en oppfølging av verneplanen foreslår regjeringen at Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet utreder alternative forvaltningsformer for fredede fyrstasjoner som ikke lenger benyttes som navigasjonshjelpemidler.

Relaterte lenker