Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvalg skal se på umyndiggjøring og vergemål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal revidere umyndiggjørings- og vergemålslovgivningen. Utvalget skal blant annet se på organiseringen av overformynderiet og om umyndiggjøringsordningen kan erstattes av en annen ordning. (06.04.2001)

Pressemelding

Nr.:

57-2001

Dato:

06.04.2001

Kontaktperson:

Lovrådgiver Ingeborg Holtskog Olebakken, 22 24 53 67

Utvalg skal se på umyndiggjøring og vergemål

Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal revidere umyndiggjørings- og vergemålslovgivningen. Utvalget skal blant annet se på organiseringen av overformynderiet og om umyndiggjøringsordningen kan erstattes av en annen ordning.

Gjeldende lovgivning er gammel – umyndiggjøringsloven fra 1898 og vergemålsloven fra 1927 – og har i liten grad vært revidert. I mellomtiden har samfunnet og folks levekår forandret seg kraftig. Samfunnet har i dag omfattende tilbud og ordninger som ikke var oppfunnet da lovene ble laget. Vi har også fått en ny gruppe umyndige som mindreårige asylsøkere.

For å bedre rettssikkerheten for dem som faller under disse lovene, er det derfor nødvendig med en gjennomgåelse og modernisering av denne lovgivningen.

Målet for endringene skal være at reglene best mulig skal ivareta de berørtes integritet, hensynet til rettssikkerhet og hensynet til å sikre en forsvarlig forvaltning av økonomiske forhold for den som ikke har forutsetninger for å gjøre det selv. De nye reglene skal også omfatte representasjon overfor det offentlige for å ivareta personens interesser, både økonomisk og i forhold til behovet for omsorgstjenester og andre offentlige tilbud og ytelser.

Utvalget skal avgi sitt arbeid innen 1. juli 2003, og ledes av professor dr. juris Peter Lødrup. Utvalget er sammensatt slik at de mest berørte interessene som overformynderiene, barn, eldre og funksjonshemmede, er representert. Dessuten har utvalget medlemmer med medisinsk og juridisk ekspertise, samt kunnskap om privat formuesforvaltning. På denne bakgrunn er de øvrige medlemmene:

  • Lagdommer Regine Ramm Bjerke, Oslo
  • Avdelingsdirektør Eirik Bunæs, Oslo
  • Forbundsleder Sidsel Grasli, Oslo
  • Juridisk spesialrådgiver Anne Margrete Grøsland, Oslo
  • Overformynder Marianne Lianes, Molde
  • Pensjonist Odd J. Pettersen, Drammen
  • Professor dr. med. Bjarne Waaler, Oslo
Til toppen