Historisk arkiv

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 12/01
Dato: 02.02.2001
Kontaktperson: Fung. ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, Medieavdelingen, tlf. 22 24 80 04

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet

Nina Økland (46) er i statsråd utnevnt til avdelingsdirektør i Kulturdepartementets medieavdeling.

Nina Økland er cand. mag. med fagene statsvitenskap, historie og norsk.

Nina Økland har vært ansatt i Kulturdepartementet siden 1981. Hun arbeidet først i Administrasjons- og økonomiavdelingen, deretter i Medieavdelingen, hvor hun har vært underdirektør siden 1997.