Historisk arkiv

Statkorn Holding AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Statkorn Holding AS

Statkorn Holding er et statlig aksjeselskap som har til formål å drive import, produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter og kraftfôr på forretningsmessig basis og i konkurranse med andre aktører i markedet. Statkorn Holding AS har flere datterselskap.

Adresse:
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo
Tlf. 22 31 75 80. Faks 22 31 75 99