Historisk arkiv

Forskrift til lov om spesialisthelsetjenesten m.m. - pasientansvarlig lege m.m.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Forskrift til lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Høringsnotat - Forskrift om pasientansvarlig lege m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: