Historisk arkiv

Statsråd Bekkemellem Orheim settestatsråd for statsråd Horn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 164/2001
Dato: 31. august 2001

Statsråd Bekkemellem Orheim
settestatsråd for statsråd Horn


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Karita Bekkemellem Orheim som settestatsråd for statsråd Ellen Horn, for å gi forhandlingsmandat og godkjenne forhandlingsresultatet når det gjelder garanti-inntekt for kunstnere. Dette innebærer at saken kan forberedes, men ikke avgjøres av tjenestemenn i Kulturdepartementet.

Garanti-inntektsordningen gir kunstnere tilsagn om tilskudd fram til pensjonsalder, under forutsetning av at kunstneren opprettholder sin kunstneriske aktivitet. 16 kunstnerorganisasjoner har nå fremmet krav om forhandlinger om forhøyelse av garanti-inntekten, og innføring av et fribeløp.

Bakgrunnen for oppnevningen av settestatsråd er at statsråd Horn er gift med musikeren Jon Christensen, som for tiden mottar full garanti-inntekt. I følge forvaltningsloven er statsråd Horn dermed inhabil til å gi forhandlingsmandat og til å godkjenne forhandlingsresultat.

Statsråd Horn vil imidlertid ikke være inhabil til å fremme et budsjettforslag for Kulturdepartementet, hvor det inngår en post som svarer til det forhandlingsresultat som er oppnådd og godkjent under en settestatsråd, eller til å fastsette en forskriftsendring som følge av forhandlingsresultat.