Historisk arkiv

Statsråd Kosmo settestatsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 120/2001
Dato: 22. juni 2001

Statsråd Kosmo settestatsråd
for statsråd Harlem


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Jørgen Kosmo som settestatsråd for statsråd Hanne Harlem, ved Justisdepartementets utøvelse av partsrettigheter i sivil sak mellom Amelia Riis og staten ved Justisdepartementet, om erstatning for tap voldt ved Oslo skifteretts behandling av boet etter avdøde Kristoffer Olsen. Det pågår for tiden rettssak om dette.

Bakgrunnen for inhabilitetsspørsmålet er at en forklaring i rettssaken er avgitt av advokat Ole Lund, som siden 1998 er partner med statsråd Harlems mann og bror – Sam Harris og Knut Brundtland – i advokatfirmaet BAHR.

Etter forvaltningsloven kan statsråd Harlem ikke anses inhabil til å treffe beslutninger om utøvelse av statens partsrettigheter i rettssaken mellom Amelia Riis og staten ved Justisdepartementet. På bakgrunn av den diskusjon det har vært om temaet, har hun likevel ønsket at det oppnevnes en settestatsråd.

På denne bakgrunn har statsministeren tilrådet at statsråd Jørgen Kosmo oppnevnes som settestatsråd for statsråd Harlem ved Justisdepartementets utøvelse av statens partsrettigheter i saken mellom Amelia Riis og staten ved Justisdepartementet.