Historisk arkiv

Festskrift: Arbeidsdepartementet 100 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

I 2013 er det 100 år siden Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri ble etablert. Det er dette departementet vi regner som Arbeidsdepartementets opphav.

I 2013 er det 100 år siden Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri ble etablert. Det er dette departementet vi regner som Arbeidsdepartementets opphav.

20. desember utga Arbeidsdepartementet en artikkelsamling, som markerer 100-årsjubileet. Boka er en samling selvstendige artikler, hvor til sammen 13 forfattere bidrar med artikler fra ulike faglige ståsteder. Følgende forfattere har bidratt til artikkelsamlingen: Karsten Alnæs, Inger Elisabeth Haavet, Per Haave, Aksel Hatland, Stein Kuhnle, Kalle Moene, Simen Markussen, Knut Røed, Kristine Nergaard, Sissel Trygstad, Tor Are Johansen, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip.

Last ned boka

Boka er ikke til salgs, men vil være tilgjengelig gjennom Nasjonalbiblioteket, og i digitalt format via denne lenken: Arbeidsdepartementet 100 år – Festskrift (pdf)