Historisk arkiv

Skal utrede ny offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialministeren og partene i arbeidslivet har i dag blitt enige om å starte et arbeid med sikte på finne bedre pensjonsløsninger for offentlig ansatte.

I første omgang skal departementet gjennomføre en utredning. Fram mot slutten av november skal det utarbeides en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Partene får underveis i arbeidet mulighet til å gi innspill til temaer som bør omtales og kommentere utkast til rapporten.

 – Jeg er glad for at dette viktige arbeidet nå kommer i gang, og ser fram til et konstruktivt samarbeid med partene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Oppdragsbeskrivelse

Departementets oppdragsbeskrivelse for utredningen finner du her (PDF).