Historisk arkiv

Deler den norske modellen med 185 medlemsland i ILO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Onsdag 7. juni inviterte den norske delegasjonen på ILOs generalforsamling til møte for å dele de norske erfaringene med trepartssamarbeid og sosial dialog med de andre medlemslandene.

Hans-Christian Gabrielsen (LO), Anniken Hauglie (arbeids- og sosialminister), Svein Oppegaard (NHO) og Guy Ryder (ILOs generalsekretær) innendørs i Genève.
Hans-Christian Gabrielsen (LO), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Svein Oppegaard (NHO) presenterte den norske modellen og erfaringene med trepartssamarbeid for ILOs medlemsland 7. juni i Genève. Her med ILOs generaldirektør Guy Ryder (til høyre). Foto: ASD

Myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge er enige om at trepartssamarbeidet og sosial dialog er fundamentale prinsipper og viktige verktøy for å oppnå en tryggere og bedre sosial og økonomisk utvikling og sikre universelle rettigheter i norsk arbeidsliv.  

– Trepartssamarbeidet er godt integrert i vårt daglige arbeid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier statsråd Anniken Hauglie, som innledet på møtet.
Les statsrådens innledning her.

Andre innledere var Svein Oppegaard (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO), og generaldirektør Guy Ryder. 

Deler erfaringer

ILO (FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet) holder sin årlige generalforsamling 5.–16. juni i Genève. Det er ILOs generaldirektør Guy Ryder som har bedt Norge om å dele sine erfaringer med de 185 landene som deltar på generalforsamlingen. For om lag et år siden deltok Ryder på en konferanse hvor NHOs direktør Kristin Skogen Lund og daværende LO-leder Gerd Kristiansen snakket om trepartssamarbeidet og hvor viktig dette samarbeidet (den norske modellen) er for partene og myndighetene. 

Skaper legitimitet

Trepartssamarbeid må skje både på lokalt plan og på organisasjonsnivå. Både politikere og arbeidslivets parter må ta ansvar og inngå kompromisser for å finne gode løsninger på felles utfordringer.

– Dette er selvfølgelig tidkrevende, men det bygger tillit og legitimitet i samfunnet. Vi tar tak i vanskelige spørsmål og finner gode og legitime løsninger, som selv om de ikke er perfekte, likevel er akseptable for alle, sier Hauglie. 

Årets tema: The Green Initiative

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ga også en kort kommentar i plenum til generaldirektør Guy Ryders rapport om «Green Initiative».I år er temaet for konferansen The Green Initiative, ett av sju initiativ som generaldirektøren har lansert fram mot 100-årsjubileet i 2019.