Historisk arkiv

Enighet med Storbritannia om trygdeavtale etter brexit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Norge og Storbritannia ble i går enige om en revidert trygdeavtale fra 1. januar 2021. Denne sikrer blant annet at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikke mister pensjonsrettigheter de tjener opp der. Avtalen innebærer også at norske borgere sikres tilgang til akutt helsehjelp ved opphold i Storbritannia. På sikt har Norge som mål å få på plass en ny og moderne avtale.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ordning som sikrer pensjonsrettigheter for personer som beveger seg mellom landene etter brexit. Avtalen gir trygghet og forutsigbarhet både næringslivet og privatpersoner, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Trygdeavtalen

Den reviderte avtalen de to landene i dag er blitt enig om tar utgangspunkt i den gamle trygdeavtalen fra 1990. Avtalen vil gjelde for personer som først beveger seg mellom Norge og Storbritannia etter 1.januar 2021.

Trygdeavtalen har blant annet bestemmelser om alderspensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle, som innebærer at rettigheter som opptjenes, ikke går tapt og at pensjonene kan eksporteres. Avtalen har også bestemmelser som sikrer at yrkesaktive personer som beveger seg mellom landene, blir trygdedekket i ett av landene.

Fra før er Norge, sammen med de øvrige EØS/EFTA-landene, enig med Storbritannia om en avtale som i all hovedsak sikrer videreføring av trygderettigheter for personer som har utnyttet den frie bevegeligheten før 1. januar 2020.

Norge har som mål å få på plass en ny og moderne avtale om trygdekoordinering med Storbritannia, og avtalen av i dag er ment som en midlertidig løsning frem til det kan skje. Det er imidlertid usikkert når forhandlinger om en slik avtale kan komme i gang.

Sykehjelpsprotokollen

Den reviderte avtalen inneholder også sykehjelpsprotokollen, som innebærer at norske borgere sikres tilgang til helsehjelp ved opphold i Storbritannia.

– Sykehjelpsprotokollen vil gjelde fra årsskiftet og sikre norske borgere tilgang til helsehjelp dersom de blir akutt syke under midlertidig opphold i Storbritannia. De skal heller ikke betale mer for helsetjenester enn de som er bosatt der, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når Storbritannia ved årsskiftet ikke lenger er en del av EU og EØS, er det behov for en ny gjensidig regulering av helsetjenester mellom Norge og Storbritannia. Sykehjelpsprotokollen er ment å være en midlertidig ordning inntil nye og permanente avtaler er på plass. Det er imidlertid usikkert når forhandlinger om en slik avtale kan komme i gang.

Fakta

For nærmere informasjon:

Storbritannia ble formeldt utmeldt fra EU 31. januar 2020, men er frem til 1. januar 2021 omfattet av en overgangsordning som gjør at de skal behandles som et EU-medlem.