Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i streikene i private omsorgsbedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonfliktene i private omsorgsbedrifter.

Konfliktene mellom NHO og Fagforbundet/FO og Parat/Delta har pågått siden 9.januar. Konfliktene har ført til at drøyt 100 arbeidstakere i en lang rekke behandlingsinstitusjoner innenfor rusomsorg, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg og noen barnehager har vært tatt ut i streik.

Rammer særlig sårbare personer
Helsetilsynet har i en rapport 26. januar 2021 vurdert situasjonen slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved en konkret institusjon i forbindelse med opptrapping av streiken onsdag morgen.

Dette er et heldøgns botilbud som følger opp særlige sårbare og utsatte personer som har sammensatte og omfattende bistandsbehov.

Partenes ansvar
På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Røe Isaksen understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

–  Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Men når Helsetilsynet vurderer at konflikten vil medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.