Historisk arkiv

Ønsker samarbeid med kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ønsker tett samarbeid med kommunene for å bosette de over 5 000 personene som venter i mottak.

Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ønsker tett samarbeid med kommunene for å bosette de over 5 000 personene som venter i mottak.

- Vi ønsker å samarbeide med kommunene slik at vi sammen kan bosette de som venter. Jeg har dialog med KS, og jeg er sikker på at jeg sammen med kommunesektoren vil finne en løsning, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Over 5 000 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, venter i norske asylmottak på en kommune å flytte til. Blant disse er om lag 900 barn.

- Dette er en uholdbar situasjon. Dette er mennesker som har fått opphold i Norge, og som venter på å komme i gang med livene sine. Det er viktig at de får tilhørighet i et lokalmiljø, lærer språket og kommer seg ut i arbeid eller utdanning. Det er i alles interesse at de får en kommune å bo i, sier Horne.

Arvet et problem
- Vi har arvet et problem. De rødgrønne satt stille i årevis og så på utviklingen med at stadig flere mennesker ble boende i mottak. Nå må vi rydde opp etter dem. Derfor gjør vi nå flere ting samtidig, sier statsråden.

Like før jul skrev statsråden brev til alle landets kommuner for å få dem med på en dugnad for å bosette flere flyktninger. Vi har både forenklet og økt integreringstilskuddet i 2014, og vi vil legge økt trykk på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å få flere kommuner til å bosette det antall de blir spurt om. I tillegg har Regjeringen satt ned et statssekretærutvalg som skal vurdere tiltak for økt og raskere bosetting av flyktninger.