Historisk arkiv

Skjerper krav til statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap.

I statsråd 19. juni ble det fremmet forslag om å endre statsborgerloven slik at det for personer mellom 18 og 67 år blir krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Regjeringen ønsker at kravet til norskkunnskaper skal være muntlige ferdigheter på et grunnleggende nivå. Testen i samfunnskunnskap skal bestås på norsk, men prøven som foreligger i dag vil bli revidert. Spørsmålene skal gjøres mer hverdagslige og allmenne, og språket skal forenkles så langt det lar seg gjøre for en slik test.

- Forslagene til endringer vil sikre at nye norske statsborgere har grunnleggende ferdigheter i muntlig norsk og kjennskap til samfunnet. Det er en plikt å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Da mener vi det er viktig at den enkelte også kan vise til resultater av opplæringen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen foreslår også at personer mellom 18 og 67 år må gjennomføre 300 timer godkjent norskopplæring, dersom de ikke faller inn under reglene i introduksjonsloven. De som omfattes av introduksjonsloven, og er mellom 18 og 67 år, må gjennomføre den opplæringen de har rett eller plikt til etter loven for å få norsk statsborgerskap. For personer mellom 55 og 67 år vil dette bli et nytt krav.

Regjeringen legger opp til at de som av særskilte helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap, unntas fra de nye kravene. Det samme gjelder de som har vært i stand til å delta i opplæring, men som av særskilte helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan gå opp til avsluttende prøver.