Historisk arkiv

Skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har gitt Medietilsynet i oppdrag å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som bloggbransjens aktører kan slutte seg til.

Forbrukertilsynet og Medietilsynet møtte statsråd Linda Hofstad Helleland.
Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. Foto: BLD

- Jeg er glad for at Medietilsynet har takket ja til å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som kan bidra til å motvirke det kropps- og utseendepresset barn og unge blir utsatt for i sosiale medier. Nå har vi kommet et steg videre i arbeidet med å styrke barn og unges trygghet og selvtillit, sier Linda Hofstad Helleland.

Forslaget skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten. Medietilsynet vil be om innspill fra bransjen i arbeidet.

- Vi er avhengig av at bransjen selv støtter opp om retningslinjene for at de skal virke etter sin hensikt. Jeg mener derfor det er viktig å ha en god dialog og tett samarbeid med bloggbransjen. I tillegg er jeg veldig opptatt av at barn og unges stemmer skal bli hørt. Det er ungdommene som ferdes på sosiale medier og vet hvordan presset føles på kroppen, sier statsråden.

– Medietilsynet er glad for at regjeringen tar utfordringen med uheldig kroppspress i sosiale medier på alvor. Dette oppdraget passer godt sammen vårt arbeid med kritisk medieforståelse og barn og unges medievaner, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Forbrukertilsynet har takket ja til å bidra som en faglig ressurs ved utarbeidelsen av forslaget.  

- Forbrukertilsynet har gjennom sin tilsynsvirksomhet opparbeidet seg mye kunnskap om markedsføringsloven, bloggbransjens forskjellige aktører og hvordan de opererer. At tilsynet har takket ja til å bidra med faglig innsikt anser jeg som en stor styrke ved dette arbeidet, sier Helleland.

Medietilsynet og Forbrukertilsynet fikk oppdraget under et møte arrangert av statsråd Linda Hofstad Helleland. På møtet deltok også statssekretær Line Miriam Sandberg fra i Helse- og omsorgsdepartementet og representanter fra Kulturdepartementets ledelse.