Historisk arkiv

Nyheter

Departementet svarer ESA på klagesak angående psykologiutdannede i Ungarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

ESA åpnet i mai sak mot Norge etter klager fra flere som har utdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn. Departementet har nå sendt sitt svarbrev til ESA 26. september.

Departementet er uenig med ESA i at klagerne har rett til å utøve samme yrke i Ungarn som psykologer har rett til i Norge. Departementet viser særlig til at klagerne ikke er tilstrekkelig kvalifiserte til å arbeide med tittel som psykolog i Norge. Utdanningen har vesentlige mangler i klinisk teori og praksis sammenliknet med den norske profesjonsutdanningen i psykologi.  Departementet mener at ESA på flere punkter har basert sin konklusjon på et feilaktig grunnlag, og brevet redegjør for dette. Særlig gjelder dette regler og praksis knyttet til psykologyrket i Ungarn.

Svarbrev til ESA 26. september