Historisk arkiv

Helse og omsorg inn i fremtiden

Nytt HelseOmsorg21-råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

HelseOmsorg21-strategien skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Nå er et nytt råd på plass med Sveinung Hole som leder.

-Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste, må vi må tenke nytt og ta nye grep både innenfor og utenfor helse- og omsorgsektoren. HelseOmsorg21-rådet vil gjøre en viktig innsats ved å legge til rette for dialog og møteplasser på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass, med Sveinung Hole som leder, sier helseminister Bent Høie.

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med et mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.

HelseOmsorg21-rådet ble første gang oppnevnt i 2015 og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene.

Holde trykk på gjennomføring av HelseOmsorg21-strategien

-Vi skal følge opp pågående tiltak i strategien, og utarbeide nye som tar inn over seg endringer i utfordringsbildet fremover, sier Sveinung Hole.

Han viser til det er et rikt tilfang av informasjon, strategier, planer og utredninger som et kompetent og bredt sammensatt råd kan ta utgangspunkt i.

-Utviklingen går raskt innen mange felt som har betydning for rådets arbeid og stiller store krav til vår evne til å møte utfordringene på en måte som forener kreftene og utnytter mulighetene som åpner seg. Det er også viktig at rådet hjelper sektorene til å utnytte de samlede ressursene som allerede finnes, på en bedre måte.

HelseOmsorg21-rådet i perioden 2020 – 2024

Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner:

 • Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Baard Christian Schem, Helse Vest, Vest
 • Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo
 • Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Kathrine Myhre, Norway HealthTech, Oslo
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo
 • Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen