Historisk arkiv

Departementet svarer ESA i sak om psykologiutdannede i Ungarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt svar til ESA i saken om psykologiutdannede fra ELTE-universitetet i Ungarn.

EFTAs overvåkningsorgan ESA sendte i april 2020 en såkalt grunngitt uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, der de mener at søkere med masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn har rett til godkjenning som psykolog i Norge. Brevet er et ledd i dialogen som har vært mellom ESA og Norge etter at Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis overfor søkere med masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i 2016.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besvart ESAs grunngitte uttalelse. Departementet vurderer at ESA i denne saken har basert sine konklusjoner på et feilaktig grunnlag. Dette gjelder flere områder, men særlig vurderer departementet at ESA har en uriktig forståelse av hvordan psykologyrket er regulert og blir utøvd i henholdsvis Norge og Ungarn.

ESA vil nå vurdere departementets svar. Dersom ESA er uenige i departementets vurderinger kan de anlegge traktatsbruddsøksmål for EFTA-domstolen.

Les departements svarbrev her.