Historisk arkiv

Familier slipper karantene etter samvær på tvers av landegrenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

Karanteneplikten gjorde det vanskelig for familier å ha grensekryssende samvær eller delt bosted. Regelen førte til at foreldre og barn som bor i Norge, måtte i karantene etter å ha besøkt hverandre i for eksempel Sverige og Finland. Et annet utslag var at foreldre ikke kunne bringe barnet sitt til samvær på andre siden av grensen, uten selv å gå i karantene etter levering.

– Jeg mener det er viktig at barn og foreldre kan få opprettholde den kontakten de er vant til. Vi har derfor gjort unntak fra karanteneplikten slik at foreldre og barn som må krysse grensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted, slipper karantene i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Unntaket omfatter både gjennomføring og tilrettelegging for avtalt eller fastsatt samvær og delt bosted, etter barneloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning.

Helsedirektoratet har vurdert at risikoen for smittespredning er lav i slike tilfeller.

– Jeg er trygg på at de fleste familier følger reglene for å holde avstand og begrensninger i hvor mange som kan være sammen – også når de er i utlandet, sier Høie.

Endringen innebærer en ny setning i § 6 i Covid-19-forskriften, slik at personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.

 

Les endring i forskriften