Historisk arkiv

Storbritannia regner kryssvaksinerte som fullvaksinerte fra 4. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Storbritannia endrer definisjonen av fullvaksinert, og vil fra 4. oktober akseptere kryssvaksinering med godkjente vaksiner fra ulike produsenter.

– Dette er gode nyheter for dem som har vært skeptiske til å takke ja til dose 2 av en annen vaksinetype, enn den de fikk som dose 1 på grunn av ønske om å reise til Storbritannia. Selv om vi ikke er kjent med at norske reisende har fått utfordringer på grunn av kryssvaksinering, håper vi dette kan føre til at enda flere vaksinerer seg med dose 2, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Storbritannia har klassifisert Norge som et grønt land over lengre tid, og har ikke hatt karantenekrav for reisende fra Norge uavhengig av vaksinestatus. Storbritannias tidligere definisjon av fullvaksinerte har dermed ikke hatt noen praktisk betydning for reisende nordmenn.

Folkehelseinstituttets vurdering er at det å kombinere Pfizer- og Moderna-vaksinene gir like god beskyttelse som å få to doser av samme vaksinetype. Det medfører heller ikke større risiko for alvorlige bivirkninger. Minst 15 EU-land bruker kryssvaksinering. EU anbefaler at personer som er kryssvaksinerte på bakgrunn av nasjonale vaksinestrategier skal anerkjennes som fullvaksinerte. 

Like effektive vaksiner

–  Det er først etter andre dose du er godt beskyttet både mot å bli alvorlig syk og mot å smitte andre. Derfor er det viktig å ta begge dosene uansett om du får tilbud om Pfizer eller Moderna. Begge vaksinene er effektive, og trolig gir Moderna enda bedre beskyttelse mot deltavarianten enn Pfizer, sier Høie.

Standarden internt i EU/EØS-området er at koronasertifikatet gir status som fullvaksinert to uker etter siste vaksinedose ved innreise til andre EU-land. Det er bare den siste dosen som vises i koronasertifikatet.

Tyskland endret nylig sine regler og godtar nå kryssvaksinerte med Pfizer og Moderna som fullvaksinerte for reiseformål.

Sjekk reglene

Alle land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Innreisereglene i ulike land vil variere og kan endre seg på kort varsel på grunn av den uforutsigbare smittesituasjonen. Alle som skal ut å reise, må derfor sørge for å sette seg godt inn i hva som gjelder i det landet man planlegger å reise til.

UD fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, bortsett fra til land i EU/EØS, Sveits og Storbritannia samt utvalgte land på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land.