Historisk arkiv

PST skjerper trusselvurderingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

PST har på grunn av hendelser den siste tiden valgt å skjerpe trusselvurderingen. Vurderingen er nå at det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

– Det er viktig at PST hele tiden vurderer trusselen mot det norske samfunnet. Jeg legger PSTs vurdering til grunn når de sier at terrortrusselen mot Norge midlertidig er skjerpet. Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn. Vi har et åpent og demokratisk samfunn, men vil også av den grunn være sårbare. Derfor skal vi ikke være naive, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

PST har oppfordret til økt årvåkenhet for å kunne avsløre og avverge eventuelle handlinger og angrep. De mener at privatpersoner bør ha en lav terskel for å rapportere mistenkelige hendelser.

– Vi så dette i går da politiet ble varslet om en mistenkelig oppførsel. Det førte til at en politipatrulje kunne pågripe ham. Dette viser både at årvåkenhet er viktig og at det er viktig å bry seg. Jeg vil gi ros både til den enkeltpersonen som meldte fra, og til politiets resolutte reaksjon, sier statsråden.

Politiet må nå vurdere hvilke tiltak de skal iverksette på grunnlag av PSTs nye trusselvurdering. Politiet vil vurdere og iverksette tiltak de mener er nødvendig.