Historisk arkiv

AgustaWestland tildelt kontrakt om levering av nye redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

AgustaWestland er i dag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet.


AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter (Foto: AgustaWestland)

AgustaWestland er i dag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet.

- Jeg er svært fornøyd med at vi innen kort tid vil signere kontrakt med AgustaWestland. Dette vil innebære større trygghet for alle dem som ferdes på havet, langs kysten og i vanskelig tilgjengelige områder rundt om i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

De nye helikoptrene vil kunne ta flere redningsoppdrag, være merkbart raskere, og nå vesentlig lengre enn i dag. Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil også vesentlig forbedres.

AgustaWestlands kandidat AW 101 er den som samlet sett best oppfyller kravene som settes til Norges fremtidige redningshelikopter. 7. november 2013 ga Regjeringen Justis- og beredskapsdepartementet fullmakt til å sluttføre arbeidet med å få på plass kontrakt om nye redningshelikoptre. 

Anskaffelsen startet 21. oktober 2011 med kunngjøringen av prekvalifisering. Tilbudsdokumentene ble frigjort 12. juli 2012 og tilbud ble mottatt fra fire tilbydere 18. desember samme år. Intensjonen er å signere kontrakt med AgustaWestland etter at en klagefrist på fjorten dager har utløpt.

Les mer om anskaffelsesprosessen for nye redningshelikoptre