Forsiden

Historisk arkiv

Norge deltar i europeisk partnerskap om tungregning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge går inn i et felleseuropeisk spleiselag for å utvikle og anskaffe såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).

Gjennom EuroHPC går en rekke europeiske land sammen om å etablere superdatamaskiner. De kan utføre minimum en milliard milliard beregninger i sekundet, og er neste generasjon tungregningsmaskiner.

– Vi trenger tungregningsmaskiner for å håndtere enorme mengder av komplekse data i fremtiden. Ved å bli med på dette felles europeiske partnerskapet sikrer vi at Norge får tilgang til viktig kompetanse og teknologi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

At Norge nå er innmeldt i EuroHPC vil kunne bidra til:

  • at norske forskere kan holde tritt med verdensledende forskningsmiljøer som benytter HPC, for eksempel i vær- og datamodellering, maskinlæring og språkforskning.
  • at norske bedrifter og tjenesteleverandører som benytter HPC-teknologi har tilgang til nødvendig nasjonal kompetanse, eksempelvis innenfor digitalisering, kunstig intelligens og håndtering av stordata. Dette er viktig på tvers av mange anvendelsesområder, som for eksempel persontilpasset medisin, petroleum, språkteknologi eller ingeniørvitenskap som selvkjørende biler.
  • at norsk offentlig forvaltning får tilgang til relevant kunnskap basert på HPC-intensiv forskning, som kan bidra til bedre offentlige tjenester innenfor eksempelvis helsesektoren, forvaltning av havressursene eller i Forsvaret.

Flere norske brukermiljøer har meldt inn et stort behov for å delta i dette samarbeidet. Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniserings­departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forskningsrådet har, gjennomført prosessen som sikrer at vi blir med fra starten.

Finansieringen av EuroHPC blir et spleiselag mellom Europakommisjonen og EuroHPC-deltagende land og private aktører fra europeisk industri og forskning. Den nye EuroHPC-avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og administreres fra norsk side av Forskningsrådet.

Les mer om prosjektet hos Forskningsrådet.