Historisk arkiv

Barnehagene bør vurdere om de kan ha full åpningstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I forrige uke ble veileder for smittevern i barnehagene revidert, og det ble mulig med større faste barnegrupper. Det vil gjøre det lettere for flere barnehager å ha full åpningstid.

– Erfaringene hittil med gjenåpningen viser at det er trygt å ha større barnegrupper. Dette er gode nyheter for barn som vil leke med flere av vennene sine. Dette gir også fleksibilitet i barnehagenes planlegging av dagen, og flere barnehager vil få mulighet til å ha full åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

De første barnehagene åpnet 20. april.

Barnehagene kan ha større grupper

I den reviderte veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet gjelder fortsatt tiltakene om at syke personer ikke skal være i barnehagen, at det sørges for god hygiene og redusert kontakt mellom personer.  

Det som er endret i veilederen er blant annet organisering av barnegruppene, og det gir større fleksibilitet i hvordan barnehagene kan organisere dagen:     

  • I den første veilederen ble det foreslått faste grupper (kohorter) på 3 barn i småbarnsavdeling, og 6 barn i storbarnsavdeling. Nå åpnes det for at antall barn kan økes med opptil 5 barn for de under 3 år, og opptil 10 barn for de over 3 år.
  • Hvis barnehagen øker antall barn i en kohort, bør den ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
  • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider kan bruke uteområder etter hverandre.

Målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter for å begrense smittespredning innad i en gruppe og mellom grupper.

Må finne lokale løsninger

Veilederen er ment som råd, og er klar på at barnehagene selv må vurdere barnegruppens størrelse utfra barnas alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og lokale forhold.

– Jeg er imponert over alle ansatte som har bidratt til at gjenåpningen av barnehagene har gått så bra. Mange har stått på og funnet gode lokale løsninger som ivaretar smittevernet. Jeg har forståelse for at noen barnehager fortsatt må ha noe kortere åpningstid enn normalt. Men med den reviderte veilederen håper jeg enda flere barn kan få et fulltidstilbud, sier Melby.

Vanlig åpningstid for barn med særlige behov og barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Barnehagene må sørge for et ordinært tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehagen har redusert åpnings- eller oppholdstid. Dersom barnehagen har kortere åpningstid enn normalt, må de derfor i mange tilfeller ha lengre åpningstid for disse barna. Hvor omfattende tilbud barna skal ha, må vurderes konkret ut fra barnets behov eller foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta sin funksjon.

Det er ikke krav om fulltid i regelverket. Hvor omfattende tilbud disse barna skal ha, må vurderes konkret. Vi har lagt til grunn at barn av foreldre i kristiske samfunnsfunksjoner ofte må ha et ordinært tilbud for at foreldrene skal kunne ivareta sammfunnsfunksjonen, men at barn med særlig behov i en del tilfeller kan ivaretas også innenfor en redusert åpningstid.

Den nye veilederen er tydelig på at barna som hovedregel skal ha minst mulig kontakt med andre grupper enn sin faste gruppe, men åpner for en viss fleksibilitet for barn med særlige behov og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. De kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig.

Den reviderte veilederen har også oppdaterte råd om rengjøring av leker, og om kontakt med foresatte og foreldremøter.

Les den reviderte veilederen for barnehagene og mer om hva som er nytt i 2. utgaven fra torsdag 7. mai her 

Les mer om regjeringens tiltak for barnehager, skoler og høyere utdanning som følge av koronasituasjonen.