Historisk arkiv

Nyheter

Innspillsrunden for langtidsplanen - statsråd Asheim inviterer til oppstartmøte 21. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hva slags langtidsplan trenger Norge nå? Statsråden inviterte til digitalt oppstartmøte med spennende innspill fra ulike sektorer 21. mai. Her kan du se opptak fra møtet.

Hvilke tanker har du og din organisasjon om hvordan vi kan bruke forskningsbasert kunnskap for å løse utfordringene Norge står ovenfor? For at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal bli det viktige verktøyet som regjeringen har ambisjoner om, trenger vi innspill fra alle samfunnssektorer.

Derfor setter Kunnskapsdepartementet nå i gang en innspillsrunde. Vi inviterer til å gi skriftlige innspill med frist 10. september, og i tillegg skal det i løpet av våren arrangeres regionale møter der politisk ledelse deltar.

Som en oppstart og en inspirasjon til innspillsrunden inviterer statsråden til et digitalt møte der han selv vil innlede om regjeringens ambisjoner, før vi får fem innlegg om den nye langtidsplanen sett fra ulike samfunnssektorer.

Nett-tv Innspillsrunden for langtidsplanen - statsråd Asheim inviterer til oppstartmøte 21. mai

Se sendingen her

Se sendingen her

Program:

Dato og tid: 21. mai 2021 13:00 – 14:00, heldigitalt.

Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ambisjonene for en ny langtidsplan

Emily Gloinson, analytiker i Rand Europe: Framtidsscenarier for Norge

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura og styreleder ved UiS: Hva trenger næringslivet fra en ny langtidsplan?

Jónas Einarsson, styremedlem i Oslo Cancer Cluster og direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse: Hva kan norsk forskning og innovasjon gjøre for å bekjempe kreft?

Lars Nyre, professor i medievitenskap ved UiB: Hvordan kobler vi forskning, utdanning og innovasjon?

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon: Hva slags høyere utdanning trenger Norge framover?

Oppsummering og avslutning v/ statsråd Henrik Asheim

Det er ikke nødvendig med påmelding. Du kan se arrangementet på denne siden 21.mai.