Historisk arkiv

Nytt hovedstyre i Norges forskningsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Konsernsjef Henrik Overgaard Madsen er oppnevnt som ny leder for hovedstyret i Norges forskningsråd. Professor Edel Elvevoll ved Universitetet i Tromsø er ny nestleder.

Det nye hovedstyre for Norges forskningsråd er oppnevnt for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2018. 

– Regjeringen har lagt vekt på å sette sammen et styre med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig, og med representasjon fra hele landet, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen. 

Konsernsjef Henrik Overaard Madsen i DNV GL (Det Norske Veritas) er ny leder i hovedstyre. Madsen er sivilingeniør (PhD) og har bred erfaring fra forskning og fra internasjonalt næringsliv.  

De øvrige medlemmene av hovedstyret er: 

Edel Elvevoll, nestleder, professor, Tromsø

Anne Lise Fimreite, leder for divisjonsstyret for vitenskap, prorektor, Bergen

Eli Aamot, leder for divisjonsstyret for innovasjon, Senior Manager Plant Integrity, Trondheim

Gunnar Bovim, leder for divisjonsstyret for samfunn og helse, rektor, Trondheim

Sverre Gotaas, leder for divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø, direktør, Stokke

Jarle Møen, professor, Bergen

Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør, Oslo

Mette Halskov Hansen, professor, Bærum 

Rektor Marianne Synnes, Ålesund er oppnevnt som første varamedlem og administrerende direktør Ole Ringdal, Stavanger som andre varamedlem. 

Gunnar Bovim, Sverre Gotaas, Jarle Møen og Øyvind Fylling-Jensen har sittet i styret tidligere. De øvrige medlemmene og varamedlemmene er nye.