Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nytt universitet i Midt- og Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er allerede bestemt at Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal slå seg sammen. Nå får de Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med på laget. Fra nyttår fusjonerer de under navnet Nord universitet.

Fellesstyret ved UiN/HiNe og styret ved HiNT anbefalte nylig sammenslåing av alle tre institusjonene. Regjeringen har i dag bestemt at de sammen blir et nytt universitet fra nyttår.

– Jeg er glad for at dialogen mellom institusjonene har ført frem. Nord universitet vil ha alle forutsetninger for å skape sterke fagmiljøer for lærerutdanning og sykepleierutdanning. Også innen akvakultur er potensialet stort for et universitet som dekker en stor del av Norges kyst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Institusjonene har selv foreslått navnet Nord universitet. De peker blant annet på at det er samlende og identitetsskapende for universitetet, som strekker seg over et stort geografisk område.

Det nye universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor og vil i løpet av kort tid oppnevne eksterne medlemmer.

Sammenslåingen er en del av strukturreformen – arbeidet med å lage en ny struktur i universitets- og høyskolesektoren.