Historisk arkiv

Flyttingen av 22.juli-senteret utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

22.juli-senteret skulle etter planen flyttes til midlertidige lokaler fra i høst fordi regjeringskvartalet rehabiliteres. På grunn av byggetekniske forsinkelser i det nye lokalet må flyttingen utsettes. 22. juli-senteret vil åpne ny utstilling i sine midlertidige lokaler i Teatergata 10 i løpet av 1. kvartal 2020.

– Det er uheldig at flyttingen må utsettes. 22.juli-senteret vil likevel spille en viktig rolle som formidler og arena for debatt ved å gjennomføre en rekke arrangementer om den såkalte "nye" høyreekstremismen i høst i påvente flyttingen. Senteret skal også bruke tiden frem til etableringen i Teatergata til å utvikle utstillingen videre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsdepartementet jobber for at senteret skal kunne åpne så tidlig som mulig. Departementet beklager ulempene denne forsinkelsen medfører for pårørende, publikum og interessenter.

22.juli-senteret ble fra 1. juli i år overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartement. Bakgrunnen er at senteret i enda større grad skal vektlegge undervisningsaktivitet. 22. juli- senteret skal i 2019 og 2020 videreutvikles som læringssenter og ressurs for den viktige dialogen om terror og ekstremisme.

– Støttegruppen er svært opptatt av den nye midlertidige utstillingen og kontinuitet i læringssenteret. Vi har et sterkt ønske om at det midlertidige senteret åpner så raskt som mulig. Samtidig forstår vi at det kan skje forsinkelser i byggeprosjekter og at det tar tid å få på plass en utstilling av høy kvalitet.  Det er positivt at det allikevel blir arrangementer i 22. juli-senteret i høst mens vi venter. Vi har tett dialog med departementet om saken, og ser frem til åpningen på nyåret, sier leder i støttegruppa for 22. juli, Lisbeth Røyneland.

Selv om utstillingen i Høyblokka er stengt frem til flytting, vil senteret i høst inviterer til foredragsrekke om den såkalte "nye" høyreekstremismen.

Åpningsarrangementet i serien "2011-2019: Arven fra 22. juli og den 'nye' høyreekstremismen" arrangeres i 22. juli-senterets gamle lokaler i Høyblokka torsdag 19. september.