Historisk arkiv

Nytt styre ved Høgskulen i Volda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda (HiVo) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Roar Tobro, Inger Østensjø, Geir Terje Ruud og Bodil Palma Hollingsæter til å være styremedlemmer ved Høgskulen i Volda i neste periode. Varamedlemmer er Ingunn Granberg Hestnes og Knut Helleland.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Videre utvikling av høyskolens faglige profil og en styrking av samarbeidsrelasjonene med andre institusjoner er særlig viktig i den kommende styreperioden. Styres kjennskap til UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt og regionale kunnskapsbehov vil også være viktig for høyskolens videre utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).  

Nye styremedlemmer:

Roar Tobro fra Møre og Romsdal leder avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU. Han er tidligere direktør for Høgskolen i Ålesund og Møreforsking AS, og har blant annet vært divisjonsdirektør i Innovasjon Norge. Han har også styreerfaring fra blant annet NIFU og Forskningsinstituttenes fellesarena.

Inger Østensjø fra Stavanger er prosjektleder i Stavanger kommune. Hun er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Østensjø har omfattende administrativ ledererfaring fra universitetet i Stavanger og offentlig sektor forøvrig. Hun har også betydelig styreerfaring fra kultur- og høyere utdanningsområdet. 

Geir Terje Ruud fra Oslo har undervisningserfaring fra Danmarks medie- og jounalisthøjskole og er utviklingsdirektør i NTB med digitalisering i mediebransjen som spesialfelt. Han har således både erfaring fra høyere utdanning internasjonalt, og representerer utviklingsfronten i et bransje mange av høyskolens studenter skal utdannes til.

Bodil Palma Hollingsæter fra Molde har vært direktør for Innovasjon Norge Møre og Romsdal og er nå spesialrådgiver. Hun er også nestleder i styret i Teknika AS – et større elektroselskap basert i Molde og i styret til Komplett bank AS. 

Varamedlemmer:

Ingunn Granberg Hestnes (Ulsteinvik), jurist, Ulstein kommune

Knut Helland (Bergen), professor ved UiB

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studenter.