Historisk arkiv

Avtale om redusert matsvinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til svinn av mat i Norge og fremme en bedre utnyttelse av maten. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

-Vi kaster altfor mye mat i Norge. Det er en stor sløsing av ressurser og gode produkter. Vi sparer både lommeboka og miljøet om vi klarer å redusere matsvinnet. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men også for bonden, leverandørene og butikkene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Fem ministre har undertegnet intensjonsavtalen. Disse er klima- og miljøminister Tine Sundtoft, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbrukerminister Solveig Horne. Representanter for hele matbransjen undertegnet også: NHO (NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv) og Virke, dagligvarebransjen (Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening) og fra primærnæringen (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening). Miljødirektoratet og Matvett AS var også tilstede på signeringen.

Intensjonsavtalen legger rammer for hvordan myndighetene og bransjen sammen skal jobbe fremover for å redusere matsvinn. Viktige elementer er å fastsette et realistisk reduksjonsmål, identifisere årsaker til matsvinn og å utvikle og utveksle gode tiltak.  Det er også viktig å utvikle god statistikk. 

Hver nordmann kaster 46 kilo mat i året. I tillegg kastes mat gjennom hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Dette er både et miljøproblem og et ressursproblem. Det er et mål om effektiv ressursbruk gjennom hele verdikjeden, med minst mulig miljøbelastning per produserte enhet. Matsvinn er et tema både i Norden og i EU. Det er derfor mulig å hente erfaringer utenfra, samtidig som vi høster erfaringer i Norge. 

Her er undertegnet avtale