Historisk arkiv

Ny politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Astrid Knutsen Hårstad (33) er engasjert som politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet (KLD) for den perioden Marit Vea er i fødselspermisjon.

Astrid Knutsen Hårstad begynner i KLD tirsdag 14. august, og skal ha en to ukers overlapping med Marit Vea.

Den nye politiske rådgiveren er født på Biri i Oppland 1. desember 1984, hun er nyutdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har i tillegg utdanning som prosjektleder for teater og scene ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS).

Hun er nestleder i Norges Venstrekvinnelag og var ansatt i Venstres stortingsgruppe under lokalvalgkampen i 2017. I tillegg har hun vært sommervikar som rådgiver for Venstres stortingsgruppe i perioden 2014-2017.