Forsiden

Historisk arkiv

Opprop for en sterkere internasjonal naturavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Miljøvernministre fra Norge og 13 andre land oppfordrer til en mer ambisiøs og forpliktende avtale for naturmangfoldet. I et opprop forplikter de seg til å arbeide for dette fram mot naturtoppmøtet i Kina neste år.

Under Trondheimskonferansen for naturmangfold 2. – 5. juli har klima- og miljøminister Ola Elvestuen invitert til et høynivåmøte med utvalgte ministre og viseministre.  I et opprop – The Trondheim Call for Action – forplikter ministrene seg til å samarbeide for å levere en ambisiøs, sterk, praktisk og effektiv internasjonal avtale for naturmangfoldet.

- At arter forsvinner og natur bygges ned, er en like stor trussel for verden som klimaendringene. Vi må stanse ødeleggelsen av natur og få en avtale som forplikter landene og øker ambisjonene over tid. Naturen trenger sin egen "Paris-avtale", sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I oppropet heter det at ødeleggelse av natur og utryddelse av arter skjer i en hastighet man aldri har sett før. Uten en fundamental endring vil vi ikke kunne oppfylle FNs bærekraftsmål eller visjonen om naturmangfold. Hvis vi handler nå, kan vi fortsatt lykkes.

- Jeg er glad for at så mange land stiller seg bak oppropet for et mer ambisiøst og forpliktende regelverk. Vi legger nå et løp for å få vedtatt et nytt regelverk under naturtoppmøtet i Kina i 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bak oppropet står ministre og viseministre fra Canada, Kina, Colombia, Costa Rica, Tyskland, Finland, Frankrike, Indonesia, Japan, Serbia, Sør-Afrika, Uganda og Storbritannia sammen med Norge.

Landene forplikter seg også til å intensivere sin egen innsats for å stoppe tapet av naturmangfold.

Miljøvernministre på Trondheimskonferansen
Miljøvernministre fra Norge og 13 andre land står bak et opprop for å få til en sterkere internasjonal naturavtale. De var samlet på et eget høynivåmøte under Trondheimskonferansen for naturmangfold. Foto: Gerhardsen & Karlsen