Historisk arkiv

Morten Ruud er ny styreleder for Svalbards miljøvernfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Miljøverndepartementet har oppnevnt Morten Ruud som ny styreleder for Svalbards miljøvernfond. Ruud overtar etter Ann Kristin Olsen, fylkesmann i Vest Agder. Ruud er nå spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og har tidligere vært departementsråd i samme departement og Sysselmann på Svalbard. Videre er Anna Lena Ekeblad og Rune Bergstrøm oppnevnt som nye styremedlemmer. Sammen med Anne-Line Pedersen, Stefan Norris og Siri Hoem som ble oppnevnt i februar 2013, er nå det nye styret for Svalbards miljøvernfond på plass.

- Styret er satt sammen av medlemmer med lokal tilknyting, god miljøfaglig innsikt og bred svalbarderfaring, sier Klima- og miljøminister Trine Sundtoft. Vi er sikre på at det nye styret vil videreføre det gode arbeidet som er lagt ned, og som har sørget for at Svalbards miljøvernfond er et unikt virkemiddel for å løse miljøutfordringer samtidig som fondet har bidratt til økt miljøengasjementet lokalt sier Sundtoft.

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 i medhold av svalbardmiljøloven. Fondets inntekter kommer i hovedsak fra en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende. Det kan søkes om støtte til ulike tiltak og prosjekter, hvor formålet er å beskytte miljøet på Svalbard. Søkere kan være virksomheter, organisasjoner og privatpersoner. Svalbards miljøvernfond har to årlige tildelingsrunder, og for 2014 er det avsatt inntil 16 millioner kroner til nye prosjekter. Siden oppstarten i 2007 har fondet samlet tildelt 57,8 millioner til miljøvernprosjekter på Svalbard.